Aktualności

Informacja dla Rodziców!!!

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 30.10.2020 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA we wszystkich grupach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie na okres od dnia 02.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia we wszystkich oddziałach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 27.10.2020 r. oraz za zgodą Burmistrza Pajęczna, jako Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA w grupie 3b letniej na okres od dnia 27.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia w grupie 3b letniej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla Rodziców

Decyzją Burmistrza Pajęczna zostają zmienione godziny pracy przedszkola. Od dnia 27.10.2020 r. do 30.10.2020 r. placówka jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.00.

Uwaga Informacja!

Informujemy, że u jednego z pracowników przedszkola potwierdzono obecność wirusa SARS-COV-2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zarządził kwarantannę wobec 13 dzieci, ich rodziców oraz pomocy nauczyciela. Wszystkie decyzje podejmowane są w uzgodnieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pajęcznie i organem prowadzącym. Przedszkole nadal funkcjonuje jak do tej pory z zachowaniem reżimu sanitarnego.

DSCN0556
Zajęcia otwarte w gr. 6b-letniej

Jesień to czas kiedy w przedszkolu nawiązujemy do tematyki związanej z ogrodnictwem i sadownictwem. W dniu 15.10.2020 roku w grupie 6 letniej B odbyło się zajęcie na temat „Ogródkowe witaminki”- zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem wiersza J. Brzechwy „Na straganie” prowadzone przez panią Aleksandrę Popiel.