Aktualności

Przedszkolaki
Dzień Przedszkolaka 2020

Przedszkolaki mają swoje święto 20 września.
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” Sejm uchwalił we wrześniu 2013 r.
Dzień ten dostarcza dzieciom okazję do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
W związku z zaistniałą sytuacją w tym roku Dzień Przedszkolaka organizowany jest
i świętowany tylko wewnątrz w grupach.
Naszym Milusińskim życzymy wesołych zabaw i zawsze uśmiechniętych buziek.
Niech pobyt w przedszkolu stanie się wielką, niezapomnianą przygodą.

Dyrektor i Pracownicy PP Nr 1

Szanowni Rodzice!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie będzie ogólnego zebrania wszystkich rodziców z dyrektorem przedszkola. Zapraszam na zebrania grupowe z wychowawcami w salach poszczególnych grup wg. poniższego harmonogramu:

Grupy 3a, 3b, 3c piątek tj. 04.09.2020 r. o godz. 16.00

Grupa 4 letnia piątek tj. 04.09.2020 r. o godz. 16.00

Grupa 6a letnia poniedziałek tj. 07.09.2020 r. godz. 16.00

Grupa 6b letnia wtorek tj. 08.09.2020 r. o godz. 15.30

Grupa 5a letnia wtorek tj. 08.09.2020 r. o godz. 16.00

Grupa 5b letnia wtorek tj. 08.09.2020 r. o godz. 16.00

Organizacja pracy przedszkola:

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 17.00. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach od 8.00 do 13.00 we wszystkich grupach. Jest to bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową naliczana będzie opłata w wysokości 1 zł. Z odpłatności tej zwolnione są dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

Przedszkole zapewnia żywienia zbiorowe. Posiłki są w następujących godzinach:

śniadanie godz. 9.00,

drugie śniadanie godz. 10.30,

obiad godz. 12.00,

podwieczorek godz. 14.30.

Odpłatność za żywienie:

śniadanie i obiad – 7,50 zł.

podwieczorek – 2 zł.

Koszt wyżywienia wzrósł o 1 zł. w porównaniu do roku ubiegłego. Podyktowane jest to wzrostem cen artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.

Odpłatności uiszczane są z góry: w terminie od 10 do 20 każdego miesiąca. Zwroty za nieobecności (żywienie) dokonywane będą w następnym miesiącu rozliczeniowym. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Po terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

W obecnym roku szkolnym pracujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego MAC Edukacja. W grupach 6-letnich wychowawcy przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedstawiają ją rodzicom w listopadzie oraz do końca kwietnia. W pozostałych grupach dzieci poddawane będą obserwacji.

Prosimy, aby dzieci były ubierane wygodnie na „cebulkę”.

Informuje, iż w tym roku szkolnym każdy rodzic indywidualnie ubezpiecza dziecko. Firma SUPRA BROKERS z tamtego roku przedstawia ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży UNIQA. Ubezpieczyć dziecko można poprzez stronę internetową www.nnw24.pl wybierając odpowiedni wariant. Nadmieniam, iż ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa decyzji.

Przekazane Państwu dokumenty do uzupełnienie prosimy dostarczyć do przedszkola do piątku tj. 04.09.2020 r. do wychowawców grup.

Pozostałe informację przekazane będą przez wychowawców na spotkaniach.

Naszej przedszkolnej społeczności życzę dużo radości oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Wszystkim Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego. Dobrej współpracy z nauczycielami i opiekunami.

Dyrektor Bożena Beśka