Zajęcia programowe i dodatkowe

Zajęcia plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji.  Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową,  instynktowną i podświadomą.

Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej.  Wychodząc temu na przeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpania radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu, ale i ze światem barw,  kolorów, faktur, przedmiotów przyrody ożywionej i nieożywionej.

dzieci z książkami siedzące po turecku
Zajęcia czytelnicze

Czytanie dziecku to najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką, a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi. Głównym założeniem w pracy z dziećmi jest umożliwienie poznawania utworów literatury dziecięcej, baśni, bajek, legend, wierszy poprzez dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem, a także poprzez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego w naturalny sposób, ponieważ chcemy aby stał on się częścią ich codziennego życia. Poprzez zabawy, rymowanki, piosenki, historyjki oraz krótkie dialogi nasi podopieczni z uśmiechem na twarzy przyswajają nowy materiał. Podczas zajęć dzieci doskonalą umiejętności: słuchania i mówienia. Rozwijanie ich odbywa się poprzez osłuchanie z językiem angielskim oraz reagowanie na proste polecenia i pytania.

Mali uczniowie słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, słuchają nagrań, tekstu czytanego oraz oglądają programy edukacyjne, filmiki i bajki animowane w języku angielskim. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez powtarzanie, konstruowanie prostych wypowiedzi, odgrywanie scenek, śpiewanie piosenek oraz opowiadanie historyjek obrazkowych. Zajęcia z języka angielskiego wzbogacane są pracami plastycznymi oraz różnorodnymi ćwiczeniami, które przygotowują do nauki pisania. W naszym przedszkolu Learning English is fun!

Zajęcia rozwijające mowę i myślenie

Przez cały okres pobytu w przedszkolu dzieci poznają szeroki zakres słownictwa, począwszy od kolorów, zwierząt, zabawek, opisywania różnych sytuacji. Dlatego w zajęciach rozwijających mowę i myślnie są wykorzystywane słowne metody nauczania, ciekawe, produktywne zabawy, które mają na celu usprawnić funkcję poznawczą, rozwinąć pamięć, myślenie logiczne a jednocześnie bawić. Dzieci po tych zajęciach będą podejmowały samodzielną próbę porozumiewa się, tzn. będą umiały odpowiadać na zadawane pytania, opisywać siebie, swoje potrzeby oraz emocje, co jest niezbędne w życiu każdego małego człowieka.

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu maja na celu pobudzenie aktywności dziecka, rozwój jego zdolności fizycznych i psychicznych oraz rozbudzenie w nich wrażliwości, emocjonalności i empatii. W toku zabaw muzyczno-ruchowych ma miejsce rozwój podstawowych cech motorycznych takich jak: szybkość, siła, poprawność postawy, wytrzymałość, niezależność ruchów i ich synchronizacja,  świadomość własnego ciała i ruchów, koordynacja. Można to osiągnąć dzięki różnorodnym formom jak:

 • ruch z muzyką
 • proste tańce
 • śpiew dzieci
 • gra na instrumentach
 • słuchanie muzyki

Na zajęciach muzyczno-ruchowych dzieci będą:

 • kształtować cechy charakteru
 • stymulować wyrażanie siebie
 • wyrabiać poczucie solidarności z grupą
 • kształtować podstawowe zdolności muzyczne, takie jak:
  poczucie rytmu dźwięku, wrażliwości na barwę i nastrój utworu, słuch muzyczny
 • rozwijać procesy poznawcze:
  pamięć, spostrzegawczość, uwagę, orientację, wyobraźnię
 • rozwijać samodzielność i poczucie własnej wartości

A przede wszystkim dobrze się bawić 🙂

Gimnastyka buzi i języka

Okres przedszkolny to doskonały czas na doskonalenie mowy i kształtowanie sprawności językowej. Głównym celem zajęć jest usprawnienie motoryki narządów artykulacji, co sprzyja usuwaniu wielu wad wymowy. Natomiast u dzieci nie mających zaburzeń doskonalenie sprawności mięśni artykulacyjnych, od której zależą ruchy narządów mowy i poprawność wymowy. Zajęcia odbywać się będą w formie zabawowej poprzez ćwiczenia: słuchowe, oddechowe motoryki narządów artykulacyjnych. Gimnastyka buzi i języka ma na celu wyeliminowanie wad wymowy dzieci w wieku szkolnym, a tym samym trudności w nauce, które z reguły idą w parze z zaburzeniami wymowy i komunikacji językowej u dzieci.

Zabawy i gry ruchowe

W prawidłowym rozwoju dziecka ogromną rolę odgrywa ruch. Zabawy i gry ruchowe kształtują u dziecka jego sprawność, koordynację ruchów i orientację przestrzenną. Gry i zabawy ruchowe pełnią przede wszystkim rolę bodźca fizycznego, wpływają na fizyczną stronę osobowości dziecka. Dają możliwość oddziaływania na psychiczną i umysłową stronę osobowości bawiącego się dziecka. Sprzyjają nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi. Grom i zabawom ruchowym towarzyszy zwykle duże zaangażowanie uczuciowe i przeżywanie dużych emocji, co zbliża je do sportu. Emocje te jednak są zabarwione uczuciem nieskrępowanej radości i zadowolenia, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu. Zabawy i gry ruchowe przeprowadzę za pośrednictwem muzyki, która wzmocni poczucie bezpieczeństwa, radości i uśmiechu.