Aktualności

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 17.02.2021 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA w grupie 3c na okres od dnia 17.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. Zawieszenie zajęć dotyczy 14 dzieci z tej grupy (objęcie nadzorem epidemiologicznym).

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia w grupie 3c Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

DSCN0114
Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Chcąc uczcić ten wyjątkowy czas dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie przygotowały przedstawienia.

DSCN1138
Zajęcie otwarte w gr. 3b-letniej

Dnia 15 grudnia 220 r. w grupie 3b odbyło się zajęcie pt. „Przyszła do nas Pani Zima”, na które została zaproszona pani dyrektor Bożena Beśka. Podczas zajęcia dzieci dowiedziały się jaka pora roku się zbliża, jak odpowiednio ubierać się zimą. Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały plansze demonstracyjne i odpowiadały co one przedstawiają.

DSCN0701
Zajęcie otwarte w gr. 3b-letniej

Dnia 03.12.2020 w Publicznym Przedszkolu Nr 1w grupie 3b „Jeżyki” odbyły się zajęcia otwarte, na których zagościła Pani Dyrektor Bożena Beśka. Tego dnia wychowawca grupy Agnieszka Sadek zorganizowała interesujące zajęcia pt. „Świat dinozaurów”, podczas których dzieci poszerzyły i pogłębiły swoją wiedzę na temat dinozaurów i przeniosły się na chwilę do świata, w którym rządziły te olbrzymie i bardzo interesujące zwierzęta.