Ramowy Rozkład Dnia

Grupa Młodsza

Grupa młodsza
Przychodzenie dzieci do przedszkola
06:30 - 08:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Gry i zabawy stolikowe. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela – ćwiczenia wspierająco – korygujące.
Zajęcia
08:00 - 08:45
Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe.
Przygotowywanie do posiłku
08:45 - 09:00
Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
Posiłek
09:00 - 09:30
Śniadanie.
Zajęcia
09:30 - 11:45
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych, zajęcia z języka angielskiego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacery zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
Przygotowywanie do posiłku
11:45 - 12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
Posiłek
12:00 - 12:30
Obiad.
Zajęcia
12:30 - 14:15
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali. Zabawy dydaktyczne, bajkoterapia. Utrwalanie wierszy , piosenek i zabaw. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki połączone z obserwacją przyrodniczą. Praca indywidualna z dziećmi.
Przygotowywanie do posiłku
14:15 - 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
Posiłek
14:30 - 15:00
Podwieczorek.
Zajęcia
15:00 - 17:00
Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Gry i zabawy stolikowe. Praca indywidualna z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Grupa młodsza

 • Przychodzenie dzieci do przedszkola
  06:30 - 08:00
 • Zajęcia
  08:00 - 08:45
 • Przygotowywanie do posiłku
  08:45 - 09:00
 • Posiłek
  09:00 - 09:30
 • Zajęcia
  09:30 - 11:45
 • Przygotowywanie do posiłku
  11:45 - 12:00
 • Posiłek
  12:00 - 12:30
 • Zajęcia
  12:30 - 14:15
 • Przygotowywanie do posiłku
  14:15 - 14:30
 • Posiłek
  14:30 - 15:00
 • Zajęcia
  15:00 - 17:00
No events available!

Grupa Starsza

Grupa starsza
Przychodzenie dzieci do przedszkola
06:30 - 08:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Zajęcia
08:00 - 08:30
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, mowę oraz grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia
08:30 - 08:45
Ćwiczenia poranne.
Przygotowywanie do posiłku
08:45 - 09:00
Przygotowanie do śniadania m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.
Posiłek
09:00 - 09:30
Śniadanie.
Zajęcia
09:30 - 11:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia
11:00 - 11:45
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku).
Przygotowywanie do posiłku
11:45 - 12:00
Przygotowanie do obiadu m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.
Posiłek
12:00 - 12:30
Obiad.
Zajęcia
12:30 - 12:45
Odpoczynek poobiedni/kwadrans na bajkę (bajkoterapia)/słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Zajęcia
12:45 - 14:15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, przygotowywanie do występów. Zabawy grupowe według pomysłów dzieci lub nauczycieli z wykorzystaniem zabawek, książek, gier, materiałów plastycznych. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
Przygotowywanie do posiłku
14:15 - 14:30
Przygotowanie do podwieczorku m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.
Posiłek
14:30 - 14:45
Podwieczorek.
Zajęcia
14:45 - 17:00
Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Grupa starsza

 • Przychodzenie dzieci do przedszkola
  06:30 - 08:00
 • Zajęcia
  08:00 - 08:30
 • Zajęcia
  08:30 - 08:45
 • Przygotowywanie do posiłku
  08:45 - 09:00
 • Posiłek
  09:00 - 09:30
 • Zajęcia
  09:30 - 11:00
 • Zajęcia
  11:00 - 11:45
 • Przygotowywanie do posiłku
  11:45 - 12:00
 • Posiłek
  12:00 - 12:30
 • Zajęcia
  12:30 - 12:45
 • Zajęcia
  12:45 - 14:15
 • Przygotowywanie do posiłku
  14:15 - 14:30
 • Posiłek
  14:30 - 14:45
 • Zajęcia
  14:45 - 17:00
No events available!