Ramowy Rozkład Dnia

Grupa starsza
Przychodzenie dzieci do przedszkola
Czynności opiekuńczo organizacyjne i porządkowe. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Gry i zabawy stolikowe. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela – ćwiczenia wspomagająco-korygujące.
06.30
08.30
Zajęcia
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
08.30
08.50

Przygotowywanie do posiłku
Czynności organizacyjne, higieniczne, samoobsługowe.
08.50
09.00
Posiłek
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
09.00
09.30
Zajęcia
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, zgodnie z tematyką zajęć. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików). Organizacja zajęć na świeżym powietrzu.
09.30
11.45
Przygotowywanie do posiłku
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
11.45
12.00
Posiłek
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12.00
12.30
Zajęcia
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali. Indywidualna praca wspomagająco-korygująca. Zabawy organizowane, spontaniczne w sali lub na powietrzu. Inne przedsięwzięcia i zadania spierające rozwój dziecka. Zajęcia dodatkowe.
12.30
14.20

Przygotowywanie do posiłku
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.
14.20
14.30
Posiłek
Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się i spożywania posiłku.
14.30
15.00
Zajęcia
Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Gry i zabawy stolikowe. Praca indywidualna z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Porządkowanie sali.
15.00
17.00

Grupa starsza

 • Przychodzenie dzieci do przedszkola
  06.30 - 08.30
 • Zajęcia
  08.30 - 08.50
 • Przygotowywanie do posiłku
  08.50 - 09.00
 • Posiłek
  09.00 - 09.30
 • Zajęcia
  09.30 - 11.45
 • Przygotowywanie do posiłku
  11.45 - 12.00
 • Posiłek
  12.00 - 12.30
 • Zajęcia
  12.30 - 14.20
 • Przygotowywanie do posiłku
  14.20 - 14.30
 • Posiłek
  14.30 - 15.00
 • Zajęcia
  15.00 - 17.00
No events available!