Category Archives: Bez kategorii

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 17.02.2021 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA w grupie 3c na okres od dnia 17.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. Zawieszenie zajęć dotyczy 14 dzieci z tej grupy (objęcie nadzorem epidemiologicznym).

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia w grupie 3c Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice!

Dzieci przyprowadzane do przedszkola nie mogą mieć jakichkolwiek objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna, wysypki i stany podgorączkowe).
Wyklucza się przyprowadzanie dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli w domu przebywa osoba poddane kwarantannie lub izolacji w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia.
Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola od momentu wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u rodziców/opiekunów prawnych lub innego członka rodziny zamieszkującego z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym od momentu skierowania na test – co oznacza podejrzenie zakażenia COVID-19!!!
Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Bardzo proszę o dostosowanie się do zasad i obowiązków zawartych w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w naszym przedszkolu.
Pamiętajmy o zasadzie DDM – DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKA!
Bożena Beśka Dyrektor PP nr 1 w Pajęcznie

Informacja dla Rodziców!!!

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 30.10.2020 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA we wszystkich grupach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie na okres od dnia 02.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia we wszystkich oddziałach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 27.10.2020 r. oraz za zgodą Burmistrza Pajęczna, jako Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA w grupie 3b letniej na okres od dnia 27.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia w grupie 3b letniej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla Rodziców

Decyzją Burmistrza Pajęczna zostają zmienione godziny pracy przedszkola. Od dnia 27.10.2020 r. do 30.10.2020 r. placówka jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.00.

Uwaga Informacja!

Informujemy, że u jednego z pracowników przedszkola potwierdzono obecność wirusa SARS-COV-2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zarządził kwarantannę wobec 13 dzieci, ich rodziców oraz pomocy nauczyciela. Wszystkie decyzje podejmowane są w uzgodnieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pajęcznie i organem prowadzącym. Przedszkole nadal funkcjonuje jak do tej pory z zachowaniem reżimu sanitarnego.