Category Archives: Bez kategorii

Szanowni Rodzice!

Dzieci przyprowadzane do przedszkola nie mogą mieć jakichkolwiek objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna, wysypki i stany podgorączkowe).
Wyklucza się przyprowadzanie dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli w domu przebywa osoba poddane kwarantannie lub izolacji w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia.
Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola od momentu wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u rodziców/opiekunów prawnych lub innego członka rodziny zamieszkującego z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym od momentu skierowania na test – co oznacza podejrzenie zakażenia COVID-19!!!
Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Bardzo proszę o dostosowanie się do zasad i obowiązków zawartych w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w naszym przedszkolu.
Pamiętajmy o zasadzie DDM – DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKA!
Bożena Beśka Dyrektor PP nr 1 w Pajęcznie

Informacja dla Rodziców!!!

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 30.10.2020 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA we wszystkich grupach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie na okres od dnia 02.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia we wszystkich oddziałach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 27.10.2020 r. oraz za zgodą Burmistrza Pajęczna, jako Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA w grupie 3b letniej na okres od dnia 27.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia w grupie 3b letniej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla Rodziców

Decyzją Burmistrza Pajęczna zostają zmienione godziny pracy przedszkola. Od dnia 27.10.2020 r. do 30.10.2020 r. placówka jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.00.

Uwaga Informacja!

Informujemy, że u jednego z pracowników przedszkola potwierdzono obecność wirusa SARS-COV-2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zarządził kwarantannę wobec 13 dzieci, ich rodziców oraz pomocy nauczyciela. Wszystkie decyzje podejmowane są w uzgodnieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pajęcznie i organem prowadzącym. Przedszkole nadal funkcjonuje jak do tej pory z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szanowni Rodzice!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie będzie ogólnego zebrania wszystkich rodziców z dyrektorem przedszkola. Zapraszam na zebrania grupowe z wychowawcami w salach poszczególnych grup wg. poniższego harmonogramu:

Grupy 3a, 3b, 3c piątek tj. 04.09.2020 r. o godz. 16.00

Grupa 4 letnia piątek tj. 04.09.2020 r. o godz. 16.00

Grupa 6a letnia poniedziałek tj. 07.09.2020 r. godz. 16.00

Grupa 6b letnia wtorek tj. 08.09.2020 r. o godz. 15.30

Grupa 5a letnia wtorek tj. 08.09.2020 r. o godz. 16.00

Grupa 5b letnia wtorek tj. 08.09.2020 r. o godz. 16.00

Organizacja pracy przedszkola:

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 17.00. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach od 8.00 do 13.00 we wszystkich grupach. Jest to bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową naliczana będzie opłata w wysokości 1 zł. Z odpłatności tej zwolnione są dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

Przedszkole zapewnia żywienia zbiorowe. Posiłki są w następujących godzinach:

śniadanie godz. 9.00,

drugie śniadanie godz. 10.30,

obiad godz. 12.00,

podwieczorek godz. 14.30.

Odpłatność za żywienie:

śniadanie i obiad – 7,50 zł.

podwieczorek – 2 zł.

Koszt wyżywienia wzrósł o 1 zł. w porównaniu do roku ubiegłego. Podyktowane jest to wzrostem cen artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.

Odpłatności uiszczane są z góry: w terminie od 10 do 20 każdego miesiąca. Zwroty za nieobecności (żywienie) dokonywane będą w następnym miesiącu rozliczeniowym. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Po terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

W obecnym roku szkolnym pracujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego MAC Edukacja. W grupach 6-letnich wychowawcy przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedstawiają ją rodzicom w listopadzie oraz do końca kwietnia. W pozostałych grupach dzieci poddawane będą obserwacji.

Prosimy, aby dzieci były ubierane wygodnie na „cebulkę”.

Informuje, iż w tym roku szkolnym każdy rodzic indywidualnie ubezpiecza dziecko. Firma SUPRA BROKERS z tamtego roku przedstawia ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży UNIQA. Ubezpieczyć dziecko można poprzez stronę internetową www.nnw24.pl wybierając odpowiedni wariant. Nadmieniam, iż ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa decyzji.

Przekazane Państwu dokumenty do uzupełnienie prosimy dostarczyć do przedszkola do piątku tj. 04.09.2020 r. do wychowawców grup.

Pozostałe informację przekazane będą przez wychowawców na spotkaniach.

Naszej przedszkolnej społeczności życzę dużo radości oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Wszystkim Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego. Dobrej współpracy z nauczycielami i opiekunami.

Dyrektor Bożena Beśka