Category Archives: Bez kategorii

Informacja dla Rodziców

Informujemy, iż Urząd Miejski w Pajęcznie obecnie analizuje możliwość ewentualnego otwarcia prowadzonych przez Gminę Pajęczno przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobka po dniu 6 maja 2020. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu placówek jest pewność zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz zatrudnionym pracownikom. Skontaktujemy się z każdym z Państwa telefonicznie celem uzyskania informacji o ewentualnym uczęszczaniu Państwa dzieci do przedszkola. Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
O stosownych ustaleniach dotyczących ewentualnego otwarcia placówki zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miejskiego oraz naszego przedszkola.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczone są na stronie Urzędu Miejskiego.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor przedszkola informuje, że w chwili obecnej nie ma żadnych informacji dotyczących terminu wznowienia pracy przedszkola. Po otrzymaniu wytycznych ze strony Urzędu Miejskiego zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.
Bożena Beśka

Drodzy Rodzice!

Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Sytuacja nie jest dla nikogo łatwa, brakuje nam tej przedszkolnej codzienności.
Nasi nauczyciele przygotowują na bieżąca dla Państwa pomoce do pracy z dziećmi. Kochane przedszkolaki bardzo sumiennie pracują w domach.
Starajmy się wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Dziękujemy za stały kontakt z nami, za zdjęcia, wiadomości, które, do nas przesyłacie.
Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości. Mamy nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

Pozdrawiamy ciepło
Dyrektor Bożena Beśka
z Pracownikami PP nr 1 w Pajęcznie

Informacja

Informujemy, iż listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola wywieszone zostaną w oknie przedszkola przy wejściu do budynku placówki w dniu 03.04.2020 r.

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem z dniu 20.03.2020 r. w Polsce epidemii oraz dyspozycjami Ministra Edukacji Narodowej zawieszona jest działalność dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi w siedzibie przedszkola w okresie od 26.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Zajęcia będą odbywały się na odległość. Materiały będą przekazywane przez nauczycielki w sposób ustalony dla danej grupy.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni

Informujemy, iż listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone są w oknie przedszkola przy wejściu do budynku placówki.
Prosimy również Rodziców/Prawnych Opiekunów którzy składali wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola do dwóch lub więcej placówek o złożenie oświadczenia woli w celu wyboru jednej placówki. Wzór oświadczenie można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki DOKUMENTACJA. Oświadczenie można złożyć w następujący sposób:
1. Wrzucić oświadczenie do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola.
2. Wysłać oświadczenie w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia na adres placówki tj. publprze1@wp.pl
Oryginały dokumentów uzupełniane będą w osobiście po wznowieniu pracy przedszkola.