Category Archives: Bez kategorii

Podpisywanie deklaracji o godzinach pobytu dziecka w przedszkolu

Informujemy, iż w dniach od 21.08.2023 r. do 25.08.2023 r. odbędzie się obowiązkowe podpisywanie deklaracji dotyczących godzin pobytu dziecka w przedszkola.

Harmonogram podpisywania dokumentów:

21.08.2023 r. grupa 3-letnia

22.08.2023 grupy 4-letnie

23.08.2023 r. grupy 5-letnie

24-25.08.2023 r. grupy 6-letnie

Bardzo prosimy o zgłoszenie się w w/w terminie do sekretariatu przedszkola w godzinach od 8.00 do 14.00 w celu dokonania formalności.

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola na nowy rok szkolny są zobowiązani do złożenia ” potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia. Termin składania oświadczeń to 30-31.03.2023r. (Druk dostępny jest w sekretariacie przedszkola).

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 24.03.2023 r. o godzinie 11.00 zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Jednocześnie informujemy, iż zakwalifikowanie dziecka nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola. Listy dzieci wywieszoną będą przy głównym wejściu do placówki.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pajęczno

Wycieczka na przedstawienie teatralne

Informujemy, iż w dniu 10.03.2023 r. organizujemy wyjazd na spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Baśnie Andersena” do Domu Kultury w Działoszynie

cena biletu + koszt dojazdu: 35 zł

Zapisu i wpłat prosimy dokonywać u wychowawców grup do dnia 03.03.2023 r.