Category Archives: Bez kategorii

Drodzy Rodzice !

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 08.04.2021 r. przedszkole pozostaje zamknięte do 18.04.2021 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w opublikowanym 26.03.2021 r. rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rozszerzono listę rodziców, których dzieci są uprawnione do skorzystania z zajęć w przedszkolu.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzją Rządu dotyczącą zamknięcia przedszkoli i żłobków w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w dniach 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

Informacja dla Rodziców!

W związku z ogłoszonymi nowymi obostrzeniami od 27 marca do 9 kwietnia przedszkole jest zamknięte.
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych.
Rodzice, którzy wykonują wskazane zawody i chcą w tym terminie posyłać dziecko do przedszkola proszeni są
o zapisanie dziecka w sekretariacie w trybie pilnym tj. do 26 marca 2021 r. do godziny 10.00

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, z dnia 17.02.2021 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, ZAWIESZA ZAJĘCIA w grupie 3c na okres od dnia 17.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. Zawieszenie zajęć dotyczy 14 dzieci z tej grupy (objęcie nadzorem epidemiologicznym).

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), zawieszone zajęcia w grupie 3c Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.