W związku z dużym zachorowaniem na grypę, COVID zwracamy się do Rodziców z prośbą o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami kataru, kaszlu i innymi oznakami chorobowymi.

W przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych zaleceń, będziemy kontaktować się z Państwem o niezwłoczne odebranie dziecka z placówki.

Kliknij/dotknij zdjęcie i przesuwaj w prawo/lewo.

Wszystkie zdjęcia dostępne są w naszej galerii

Zostaw komentarz