Aktualności

Informacja

Informujemy, iż listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola wywieszone zostaną w oknie przedszkola przy wejściu do budynku placówki w dniu 03.04.2020 r.

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem z dniu 20.03.2020 r. w Polsce epidemii oraz dyspozycjami Ministra Edukacji Narodowej zawieszona jest działalność dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi w siedzibie przedszkola w okresie od 26.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Zajęcia będą odbywały się na odległość. Materiały będą przekazywane przez nauczycielki w sposób ustalony dla danej grupy.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni

Informujemy, iż listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone są w oknie przedszkola przy wejściu do budynku placówki.
Prosimy również Rodziców/Prawnych Opiekunów którzy składali wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola do dwóch lub więcej placówek o złożenie oświadczenia woli w celu wyboru jednej placówki. Wzór oświadczenie można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki DOKUMENTACJA. Oświadczenie można złożyć w następujący sposób:
1. Wrzucić oświadczenie do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola.
2. Wysłać oświadczenie w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia na adres placówki tj. publprze1@wp.pl
Oryginały dokumentów uzupełniane będą w osobiście po wznowieniu pracy przedszkola.