Informacja dla Rodziców

Informujemy, iż Urząd Miejski w Pajęcznie obecnie analizuje możliwość ewentualnego otwarcia prowadzonych przez Gminę Pajęczno przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobka po dniu 6 maja 2020. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu placówek jest pewność zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz zatrudnionym pracownikom. Skontaktujemy się z każdym z Państwa telefonicznie celem uzyskania informacji o ewentualnym  uczęszczaniu Państwa dzieci do  przedszkola. Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności  z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
O stosownych ustaleniach dotyczących ewentualnego otwarcia placówki  zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miejskiego oraz naszego  przedszkola.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczone są na stronie Urzędu Miejskiego.

Kliknij/dotknij zdjęcie i przesuwaj w prawo/lewo.

Wszystkie zdjęcia dostępne są w naszej galerii

Zostaw komentarz