Potwierdzenie woli zapisu i uczęszczania dziecka do przedszkola

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola na nowy rok szkolny są zobowiązani do złożenia ” potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia. Termin składania oświadczeń 03.04.2024r. w godzinach 7.30-14.00. (Druk dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej placówki).