Dziekujemy
Podziękowanie

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy tak licznie wsparli naszą inicjatywę „Przygarnij Misia”.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie sal w kąciki tematyczne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Zakupione zabawki umilą nam wspólny czas i zabawę w przedszkolu.

Dziękujemy, Dyrektor i Rada Pedagogiczna