Category Archives: Bez kategorii

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni

Informujemy, iż listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone są w oknie przedszkola przy wejściu do budynku placówki.
Prosimy również Rodziców/Prawnych Opiekunów którzy składali wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola do dwóch lub więcej placówek o złożenie oświadczenia woli w celu wyboru jednej placówki. Wzór oświadczenie można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki DOKUMENTACJA. Oświadczenie można złożyć w następujący sposób:
1. Wrzucić oświadczenie do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do przedszkola.
2. Wysłać oświadczenie w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia na adres placówki tj. publprze1@wp.pl
Oryginały dokumentów uzupełniane będą w osobiście po wznowieniu pracy przedszkola.