Zaj��cie w gr. 5b letniej Prowadzone przez p. M. Borowieck�� 16.11.2022