Wycieczka na spektakl teatralny do Dzia��oszyna 10.03.2023