DKK- Dyskusyjny Klub Książki grupa 6- letnia- październik 28.10.2022