Zaj��cie w gr. 4b letniej Prowadzone przez p. I. Roma��sk�� 29.11.2022