Aktualności

Monika Hanulak
nauczyciel dyplomowany - dyrektor
Iwona Szmigiel
nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Sadek
nauczyciel kontraktowy
Renata Płonka
nauczyciel dyplomowany
Iwona Romańska
nauczyciel kontraktowy
Monika Drab
nauczyciel stażysta