Sprzątanie Świata- Polska 2021

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych nasze przedszkole przyłączyło się  do akcji  „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczna akcja  stanowiła 28. polską edycję międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”    i opatrzona została hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Nasi wychowankowie chętnie włączyli się do niniejszej akcji ekologicznej – wyposażeni w foliowe worki oraz jednorazowe rękawiczki ochronne wyruszyli na ratunek naszej planety. Mając na uwadze poszanowanie środowiska, dzieci z ogromnym zaangażowaniem porządkowały teren przedszkola oraz parku miejskiego. Nad bezpieczeństwem dzieci cały czas czuwały panie nauczycielki oraz personel niepedagogiczny. Cała akcja odbyła się w atmosferze emocjonalnego zaangażowania przedszkolaków dzięki czemu przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych podopiecznych i mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas  udziału w akcji „Sprzątanie Świata” zaowocują  w przyszłości dobrymi i ekologicznymi nawykami, wzbudzą w dzieciach wrażliwość emocjonalną oraz odpowiedzialność za własną przyszłość i stan środowiska naturalnego.

Kliknij/dotknij zdjęcie i przesuwaj w prawo/lewo.

Wszystkie zdjęcia dostępne są w naszej galerii

Zostaw komentarz