Spotkania z rodzicami w ramach poznawania ich zawodów

Dzieci w wieku przedszkolnym są zainteresowane otaczającą rzeczywistością. Obserwują pracę ludzi dorosłych, w szczególności rodziców i osób z najbliższego otoczenia. To w przedszkolu pojawiają się pierwsze zabawy w strażaka, policjanta, lekarza, fryzjera, nauczyciela.

W naszej placówce podejmowane są działania mające na celu wspieranie dzieci w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz edukacyjnych. Organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę na ich temat, poznają efekty pracy, narzędzia. Zdobyta wiedza podczas spotkań inspiruje dzieci do organizowania zabaw tematycznych, wykorzystując do tego różne rekwizyty będące do dyspozycji w salach.

Przedszkolaki zapoznają się również z różnymi zawodami poprzez udział w organizowanych wycieczkach.

Każde spotkanie w zakresie preorientacji zawodowej dostarcza dzieciom wiele pozytywnych doznań, przeżyć, rozbudza zainteresowania, inspiruje do podejmowania różnych zabaw, tworzenia kącików zainteresowań według pomysłów dzieci.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom: mamie Elizy Pani Marcie Plucińskiej, mamie Tymona Pani Aleksandrze Styczyńskiej, mamie Jasia Pani Magdalenie Cymbik oraz Pani Katarzynie Wojtal, którzy przybliżyli swoją pracę naszym milusińskim.

Kliknij/dotknij zdjęcie i przesuwaj w prawo/lewo.

Wszystkie zdjęcia dostępne są w naszej galerii

Zostaw komentarz