Programy nauczania

W roku szkolnym 2018/2019 praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycza prowadzona jest w oparciu o następujące programy:

„Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego
Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
Wydawnictwo MAC EDUKACJA

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu
Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrkowska

„W radości dzieci Bożych” – opracowany przez ks. dr Tadeusza Śmiecha