Instrukcja utworzenia profilu w programie iPrzedszkole

Krótka instrukcja utworzenia profilu rodzica

w programie iPrzedszkole

1. W dniu 08.09.2023 r. (piątek) otrzymacie Państwo maila z linkiem aktywacyjnym od
iPrzedszkola.
2. Po wejściu w maila należy kliknąć wyświetlony na niebiesko link (Nadaj nowe hasło)
3. Po kliknięciu linku powinno otworzyć się podane niżej okienko:

4. W wyświetlonych oknach należy uzupełnić dane przekazane w mailu tj.
Nazwa przedszkola – p_pajeczno
Nazwa użytkownika – rodzic_… 
W rubrykach: Nowe hasło/Potwierdź hasło należy nadać utworzone prze Państwo
hasło, które będzie wykorzystywane przy kolejnych logowaniach do programu.
Hasło powinno zawierać wielką literę, cyfrę, oraz znak specjalny np. @#*&
5. Następnie klikamy wyświetloną na niebiesko ramkę (Ustaw nowe hasło)
6. Po ustawieniu hasła program będzie wymagał ponownego zalogowania się używając
wskazanych wcześniej danych.

Po utworzeniu powyższego profilu rodzica, macie również Państwo możliwość
ściągnięcia ze Sklepu Play na smartfona aplikacji iPrzedszkole.
Niestety my jako placówka nie mamy już takiej możliwości, wiec instalacja aplikacji
pozostaje wyłącznie w Państwa własnym zakresie.

Zostaw komentarz