Nowy Rok Szkolny 2020/2021 – Informacja dla Rodziców

Dokładne informacje dotyczące organizacji pracy Przedszkola od 1 września 2020 r. zostaną Państwu zaprezentowane

w późniejszym terminie.

Obecnie – zachęcam do zapoznania się z ogólnymi zasadami organizacji pracy szkół i placówek oświatowych (w tym przedszkoli) w nowym roku szkolnym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne

oraz na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Dyrektor Bożena Beśka

Kliknij/dotknij zdjęcie i przesuwaj w prawo/lewo.

Wszystkie zdjęcia dostępne są w naszej galerii

Zostaw komentarz