Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zamieszczone są w siedzibie przedszkola. Przypominamy, że zakwalifikowany nie oznacza przyjęty. Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Formularz WOLI PRZYJĘCIA można pobrać z naszej strony internetowej lub kącika rekrutacyjnego znajdującego się przy wejściu do przedszkola  i złożyć go w sekretariacie przedszkola do dnia 09.04.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

Brak złożenia woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola Nr w Pajęcznie skutkuje wyłączeniem kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy Rodziców dzieci 5 i 6 letnich zakwalifikowanych do naszej placówki o złożenie dodatkowych oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi. Oświadczenie do pobrania w kąciku rekrutacyjnym znajdującym się w placówce. Oświadczenie wraz z dokumentami należy złożyć do 09.04.2021 r. do godz. 14.00 w siedzibie przedszkola.

13 kwietnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola.

Kliknij/dotknij zdjęcie i przesuwaj w prawo/lewo.

Wszystkie zdjęcia dostępne są w naszej galerii

Zostaw komentarz