Aktualności

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w podanych niżej terminach odbędzie się podpisywanie Informacji dotyczącej zasad pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
02.09.2021 r. – godz. 7.30 – 9.00 Grupy 3a i 3b
03.09.2021 r. – godz. 7.30 – 9.00 Grupy 4a i 4b
06.09.2021 r. – godz. 7.30 – 9.00 Grupy 4c i 5l
07.09.2021 r. – godz. 7.30 – 9.00 Grupy 6a i 6b

Szanowni Rodzice!

Od 1 września 2021 r. dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Przedszkole w dalszym ciągu będzie pracowało w rygorze sanitarnym , zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS i MZ.
Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu zebrania informacyjne z wychowawcami odbędą się na początku września.
Szanowni Rodzice, wiemy, że wiele pytań mają Rodzice dzieci 3 letnich.
Pragniemy przekazać ważne informacje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
– Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 17.00
– Dzieci staramy się przyprowadzać do godz. 8.45
– Grupy dzieci 3 letnich mieszczą się na parterze budynku.
– Listy dzieci z podziałem na grupy zostaną wywieszone przy salach dydaktycznych i w szatni.
– W szatni każde dziecko będzie miało podpisaną półeczkę.
– Zwracamy się z prośbą, abyście Państwo przynieśli w podpisanym woreczku ubranie na przebranie (koszulka, spodenki, bielizna, skarpetki) i pozostawili w podpisanej półeczce w szatni oraz wygodne buty na zmianę z białą podeszwą, niesznurowane, łatwe do założenia.
– Dzieci w przedszkolu spożywają trzy posiłki: śniadanie godz. 9.00, obiad godz. 12.00, podwieczorek godz. 14.30.
– Prosimy, aby dzieci do przedszkola nie zabierały żadnych zabawek i cennych przedmiotów.
– Rodzice dzieci 3 letnich doprowadzają dzieci do poszczególnych grup, gdzie będą czekały wychowawczynie i nianie.
– Prosimy, aby Rodzice nie wchodzili do sal, a pożegnania były krótkie.
– Dzieciom 3 letnim prosimy na początku skrócić godziny pobytu w przedszkolu z każdym dniem stopniowo je wydłużać.
– Dzieci grupy 4 letnie a i b oraz 5 i 6 letnie będą miały swoje sale na piętrze budynku.
– Rodzice oczywiście z szatni doprowadzają dzieci do górnego korytarza.
– Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, której czas wynosi 5 godzin dziennie (8.00 – 13.00).
– Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej reguluje Uchwały Rady Miejskiej.
– Odpłatność za przedszkole naliczana jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklaracji o korzystaniu z usług wychowania przedszkolnego.
– Zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu można zmienić od każdego nowego miesiąca.
Wszelkie ważne informacje są wywieszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.