Informacja dla Rodziców o zawieszeniu zajęć

DRODZY RODZICE, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie podjął decyzję o zawieszeniu opiekuńczo-wychowawczych od dnia 06.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r. w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązuje w dalszym ciągu praca zdalna. Materiały tak jak do tej pory będą przekazywane przez nauczycielki w sposób ustalony dla danej grupy. 

Informacja dla Rodziców

Informujemy, iż Urząd Miejski w Pajęcznie obecnie analizuje możliwość ewentualnego otwarcia prowadzonych przez Gminę Pajęczno przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobka po dniu 6 maja 2020. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu placówek jest pewność zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz zatrudnionym pracownikom. Skontaktujemy się z każdym z Państwa telefonicznie celem uzyskania informacji o ewentualnym uczęszczaniu Państwa dzieci do przedszkola. Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
O stosownych ustaleniach dotyczących ewentualnego otwarcia placówki zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miejskiego oraz naszego przedszkola.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczone są na stronie Urzędu Miejskiego.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor przedszkola informuje, że w chwili obecnej nie ma żadnych informacji dotyczących terminu wznowienia pracy przedszkola. Po otrzymaniu wytycznych ze strony Urzędu Miejskiego zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.
Bożena Beśka