Przedszkole

Koncepcja Pracy
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie

w latach 2010 – 2015

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
– Janusz Korczak –

Przedszkole stwarza warunki do:

 1. Bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.
 3. Samodzielnego funkcjonowania dziecka w środowisku: przedszkolnym, rodzinnym i społecznym.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pajęcznie powstało w roku 1958 i ówcześnie nosiło nazwę Przedszkola Miejskiego. W roku 1989 zmieniono nazwę na Państwowe Przedszkole, a w 1991 otrzymało miano Przedszkola Publicznego, które nosi do chwili obecnej.

W historii przedszkola stanowiska dyrektorów pełniły następujące osoby:

 1. Pani dyrektor Joanna Pruszek do roku 1980.
 2. Pani dyrektor Helena Rydz w latach 1980-1981.
 3. Pani dyrektor Maria Zawadzka w latach 1981-1996.
 4. Pani dyrektor Bożena Modlińska w latach 1996-2004.
 5. Pani dyrektor Małgorzata Popiel w latach 2004-2010.

Aktualnie ponownie funkcję dyrektora pełni Pani Bożena Modlińska.

Jesteśmy placówką z wieloletnią tradycją, znaną niemal każdemu mieszkańcowi Pajęczna. Corocznie uczęszcza do nas duża liczba dzieci, których Rodzice rekrutują się z grona naszych wychowanków. Obecny obraz budynku po przeprowadzonym remoncie przedstawia się kolorowo, imponująco i przyjaźnie.

W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe:

 • oddział 3-latków
 • oddział 4-latków
 • oddział 5-latków
 • oddział 6-latków

W placówce zatrudnionych jest 9 nauczycielek (w tym jedna pełni funkcję dyrektora), 2 pracowników administracji oraz 9 obsługowych (w tym 3 pracowników kuchni, 1 palacz-konserwator oraz 5 pomocy nauczyciela).

Przedszkole jest czynne 10,5 godziny dziennie od 6:30 do 17:00. Posiada 4 sale zajęć, 4 łazienki, pokój dyrektora, pokój intendenta.

Dużym atutem przedszkola jest wielki plac do zabaw. Jest to piękny teren zazieleniony, zadbany, wyposażony w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń rekreacyjnych dla dzieci.

Ogólnie zatrudniony personel, zarówno pedagogiczny jak i administracyjno-obsługowy tworzy dobrze wykwalifikowaną kadrę zawodową.